• 1 Phúc
  • 2 Thinh
  • 3 cudoka
  • 4 hoangheo
  • 5 Lê Hồng Sơn

Acc LOL #14108 - Rank: Chưa - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
Xin Zhao
Kayle
Warwick
Nasus