TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 spring2272
  • 2 cudoka
  • 3 Thinh
  • 4 yennhi
  • 5 hoangtrung

NẠP THẺ THƯỜNG TẶNG 30%. CK VÍ MOMO, ATM TẶNG THÊM 50%.

THỨ 4 HÀNG TUẦN: NẠP MOMO VÀ TỪ 100k TẬNG THÊM 70% - NẠP TỪ 500k TẶNG THÊM 100%